Program

Čt 21. 3.

Bardo

20:00
Událost na Facebooku
Sisa Feher - lead vocal
Vladko Mikláš - guitar, bv
Rasťo Uhrík - bass, double bass, synth
Dan Hasalík - guitar, synth
Petr Nohavica - drums
--------------------------------------------------------------
SK:
Bardo je nový projekt a album vynikajúcej slovenskej speváčky, textárky a skladateľky Sisy Feherovej a Vladka Mikláša, slovenského gitaristu, multiinštrumentalistu a skladateľa, oboch sídliacich v Prahe. Skutočný výraz "bardo" pochádza z Tibetskej knihy mŕtvych a predstavuje akýsi prechodný stav medzi smrťou a znovuzrodením. Nahrávka zaujme poslucháča na ceste po básnických zvukových scenároch Sisy a Vlada, ktoré uvažujú o najrozličnejších emocionálnych stavoch s jednou riadiacou témou, ktorá spája celé album a to je príroda. Texty na albume boli pôvodne básne napísané Sisou najmä počas jej doby v slovenských horách, kde mohla meditovať o krásach a takmer nepochopiteľných aspektoch prírody a tiež našom mieste ako človeka v kontexte prírody. Výsledok je jemný a subtilný, ale aj veľmi naliehavý. Album aj živé vystúpenia prenesú poslucháča do autonómneho magického sveta krásnych, minimalistických a sofistikovaných zvukových paliet založených na vrstvení gitarového zvuku a harmonických spevov, kontrabase a rytmických vĺn, všetko dohromady precízne skomponované do spevavých skladieb. A keďže Sisa je prirodzene zakorenená v slovenskej folklórnej hudbe, i Bardo má takú príchuť, skladby a texty sú však originálne a hovoria svojim vlastným jazykom. Pre živé vystúpenia, ktoré majú krásnu meditatívnu ale i urgujúcu atmosféru, sa k Sise & Vladkovi pripojilo niekoľko vynikajúcich hudobníkov z pražskej jazzovej a alternatívnej scény - Rasťo Uhrík na kontrabas, Petr Nohavica na bicie a Dan Hasalik na syntetizátor a gitaru.

EN
Bardo is a brand new project and an album by a marvellous slovak singer, composer and lyricist Sisa Feher & Vladko Miklas, a slovakian guitarist, multi-instrumentalist and composer, both of them based in Prague.
The actual term ‘bardo' comes from the Tibetan Book of the Dead and stands for a kind of intermediate or transitional state between death and rebirth.
The record takes the listener on a journey through Sisa’s & Vlado’s poetic soundscapes contemplating wide range of innermost emotional states with one governing theme that links the whole album together and that is nature.
Lyrics on the album were originally poems written by Sisa mainly during her time in the Slovakian mountains where she could meditate upon the beauties & almost uncomprehensible aspects of nature & also our place as a humankind within the natural context. The result is subtle, gentle but also very urgent.
The album as well as live performances transfers the listener into the autonomous magical world of beautiful minimalistic & sophisticated sonic soundscapes based on sounds of guitar, doublebass & Sisa’s muulti-layered vocals, all composed very precisely. And since Sisa is naturaly rooted in the slovakian folkloric music, Bardo itself has a flavour of that kind, even though the compositions&lyrics are all completely original, speaking their own language.
For live shows which have a beautiful meditative but urging atmosphere, Sisa & Vlado are joined by several excellent musicians from Prague jazz & alternative scene - Rasťo Uhrik on double-bass, Petr Nohavice on drums & Dan Hasalík on synths & guitar.

Odkazy

https://www.facebook.com/bardosisyavladka/
https://www.slnkorecords.sk/sisa-feher/bardo