Program

St 30. 10.

Filmový klub: Nenápadný půvab buržoazie

20:30
Událost na Facebooku
Klubovna na přelomu října a listopadu slaví 10 let existence. Tématem filmového klubu pro tyto dva měsíce tedy budiž PÁRTY! Párty ze všech úhlů pohledu - tragických, komických, absurdních i neuvěřitelných, protože takové párty z podstaty jsou.

VSTUP ZDARMA
původní znění s českými titulky

Komedie / Drama / Fantasy
Francie / Itálie / Španělsko, 1972, 102 min
Režie: Luis Buñuel

Skupina přátel se bezvýsledně pokouší zasednout ke společné večeři. Satirický pohled na život středostavovské společnosti.
Skupina přátel z vyšší společnosti by ráda společně pojedla, toto banální přání se však ukáže jako nesplnitelné. Hosté se sejdou, popíjejí, konverzují, ale ke společnému jídlu nikdy nedojde – a události, které jej maří, jsou čím dál tím bizarnější. Spletitý, hravý příběh graduje v absurdním, snovém finále.
Na základě této groteskní zápletky Buñuel se zlomyslným humorem analyzuje povrchnost společnosti i její ideály, přičemž nešetří církevní hodnostáře, vrcholné politiky, revolucionáře, vojáky ani aristokraty. Směšnotrapná společenská faux pas v nejvážnějších situacích umocňují satirický náboj filmu. Režisér nabízí pohled do podvědomí znuděných snobů – komické scény střídají zdánlivě nesouvisející situace a pro Buñuela typické absurdní snové sekvence. V duchu surrealistické hry jsou akcentovány motivy snu, sexu a smrti. Hlavní postava (velvyslanec jihoamerického státu, vydělávajícího peníze na výrobě a pašování drog) umožnila režisérovi vyjádřit určitou dobovou levicovou angažovanost, většina kritizovaných společenských nešvarů je však aktuální i dnes.

Odkazy

https://www.csfd.cz/film/1092-nenapadny-puvab-burzoazie/prehled/