Program

So 1. 8.

Randal Bois

19:30 | 50 Kč
Událost na Facebooku
Přijď na kotel do Klubovny v Dejvicích. Bude to večer kouzelný a krásný.
Večerem tě provedou zvuky písní od Randal Bois a dalších umělců.