Program

Út 11. 1.

Zkušenosti 35: Novoročnosti

19:00
Událost na Facebooku
Trochu jsme si na začátek roku usnadnili práci a nechali domlouvání hostů na vás. A vy jste se toho chopili pořádně, dokonce jsme museli vybírat a odmítat.
Děkujeme.
Vy si teď můžete přijít odpočinout po odevzdávce a poslechnout si další Zkuše. Pivo bude, chlebíčky taky.
Hosté:
- Ivana Turková | Lucemburk
- Jan Krejčí | Olgoj Chorchoj
- Matouš Pluhař a Ondřej Pecháček | .srach atelier