Program

5. 4.

V.T. Marvin

19:30

Aktuelní sestava VT Marvin jest:

Čadek alias Čedok - basový katarista a zdatný pěvec, ve skupíně již od jejích počátkův v r. 1990 a stoupá.

Kuláč zvaný též Miki Čort, zpěvák a skokan, staronový hund po letech se v r. 2009 navrátivší v lůno kapely, v niž byl působil v letech 1993 - 2003.

Pítrs vulgo Vousáč (neboli Rumcajs) - od r. 2014 nejnovější, nejmladší a opět jediný kytarista, promovaný inženýr a nadějný ministerský úředník, když na to příjde, zná též zpívat a hrát na bubon.

Petr Bém aka PBM alobrž Petrajda B. Mír - bubon, padočke ha guby; zakládající kámen skupíny, momentálě ako hosť.

Odkazy

https://bandzone.cz/vtmarvin